சுருக்க ரப்பர் மோல்டிங்

ரப்பர் மோல்டிங் என்பது ரப்பரை வடிவமைப்பதற்கான அசல் உற்பத்தி முறையாகும்.

இது பல தயாரிப்புகளுக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும், திறமையான மற்றும் சிக்கனமான உற்பத்தி முறையாகும், குறிப்பாக நடுத்தர முதல் பெரிய பாகங்கள் மற்றும் அதிக விலை பொருட்கள் குறைந்த உற்பத்தி அளவுகள்.

இது குறைந்த மற்றும் நடுத்தர உற்பத்தி தொகுதிகளுக்கு ஏற்றது மற்றும் கேஸ்கட்கள், முத்திரைகள், ஓ-மோதிரங்கள் மற்றும் பெரிய, பருமனான பகுதிகளை வடிவமைப்பதற்கு குறிப்பாக பயனுள்ள மோல்டிங் செயல்முறை ஆகும்.

நன்மைகள்

 சுவர் தடிமன் மாறுபாடு

 தடையற்ற வடிவமைப்பு

 குறைந்த செலவுகள்

 மேலும் பொருள் விருப்பங்கள்

 அதிக அளவு உற்பத்திக்கு நல்லது

எங்கள் நிறுவனத்தைப் பற்றி மேலும் அறிக